Unser Team

Geschäftsleitung

Christoph Wordenbeck
Geschäftsführer

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 02051 604529
Nachricht an Christoph Wordenbeck

Tom Rückstein
Geschäftsführer

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 02051 604529
Nachricht an Tom Rückstein

Auftragsannahme / Disposition

Sarah Kranich
Administration

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 02051 604529
Nachricht an Sarah Kranich

Yasmin Nebel
Administration / Buchhaltung

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 2051 604529
Nachricht an Yasmin Nebel

Messtechnik

Christian Deines
Messtechniker

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 2051 604529
Nachricht an Christian Deines

Joe Rückstein
Messtechniker
Bachelor of Science

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 2051 604529
Nachricht an Joe Rückstein

Daniele Landollina
Zert. LOCATEC-Messtechniker

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 2051 604529
Nachricht an Daniele Landollina

Patrick Walkamp
Zert. LOCATEC-Messtechniker
Installateur - Heizungsbauermeister

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 2051 604529
Nachricht an Patrick Walkamp

Norman Baschke
Messtechniker
Installateur - Heizungsbauermeister

Telefon 0049 2051 604500
Telefax 0049 2051 604529
Nachricht an Norman Baschke